FotoKlub Osijek

2nd International Salon of Photography ”ANIMALS”- Novi Sad

Na ovoj velikoj međunarodnoj natječajnoj izložbi fotografije u Novom Sadu, koja se održava pod visokim pokroviteljstvom FIAP, PSA, UPI i ISF uspješno su sudjelovali i naši autori gđa Dijana i g. Berislav. Za foto „La Concert Hall“ gđa Dijana je nagrađena zlatnom medaljom Salona.

Za izlaganje primljeno im je u temi Open Color ukupno 3 slijedeće fotografije :

 

Theme C) Open Color
- Dijana Sontacchi – „La Concert Hall“ – Zlatna medalja Salona
- Berislav Vrkljan – „Cliffhangers“
- Berislav Vrkljan – „White house“

Više o organizatoru, samoj izložbi i fotografije uskoro možete pogledati na adresi:
http://www.fkns.rs

Iskrene čestitke na postignutom uspjehu g.Berislavu i posebno nagrađenoj gđi. Dijani !